Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 
suhiya 100

Сеть ресторанов "СУШИЯ" дарит клиентам FitCurves комплимент на 100 грн.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«СМАЧНА ТА КОРИСНА АКЦІЯ ВІД СУШИЯ»

____________________________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «Смачна та корисна акція від СУШИЯ» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місце знаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).

1.2. Акція проводиться в фітнес-клубах для жінок ФітКьорвс (FitCurves) у містах: Київ, Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Чернівці, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів. Бориспіль, Винниця, Харків, Луцьк, Суми, та в мережі ресторанів японської кухні «СУШИЯ» за адресною програмою, наведеною в додатку 1 до цих Правил (надалі – «територія проведення Акції»).

1.3. Акція триватиме з 20 серпня до 30 вересня 2014 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2. Умови участі в Акції

2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс.

2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України, і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Заохочення Акції

3.1.Під Заохоченням Акції мається на увазі карточка-комплімент від мережі ресторанів японської кухні «СУШИЯ» на суму 50 грн (у містах Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Чернівці, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Бориспіль, Винниця, Харків, Луцьк, Суми) або 100 грн (у місті Київ).

4. Порядок участі в Акції.

4.1.Для участі в Акції необхідно отримати картку-комплімент від СУШИЯ на 50 грн (у містах Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Чернівці, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Бориспіль, Винниця, Харків, Луцьк, Суми) або 100 грн (у місті Київ). Учасник Акції може отримати картку-комплімент у будь-якому клубі ФітКьорвс на території проведення Акції.

4.2.Скористатися компліментом на 50 грн можливо завітавши до ресторану «СУШИЯ» у містах Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Чернівці, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Бориспіль, Винниця, Харків, Луцьк, Суми та зробивши замовлення на суму більше ніж 150 грн.

4.3.Скористатися компліментом на 100 грн можливо завітавши до ресторану «СУШИЯ» у місті Київ та зробивши замовлення на суму більше ніж 300 грн.

4.4. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження

5.1.Кожний комплімент дає можливість отримати знижку тільки один раз.

5.2.Комплімент вилучається співробітником ресторану при розрахунку.

5.3.Пропозиція розповсюджується тільки на замовлення в Ресторані та не розповсюджується на замовлення доставки.

5.4.Пропозиція не сумується з іншими знижками та пропозиціями ТОВ «Сушия».

5.5.Кожна карточка-комплімент має одноразовий штрих-код, який підтверджує його дійсність.

5.6. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.7. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Заохочення Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд за кордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.

5.8. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Заохочення Акції, отримати або скористатися Заохоченням Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд за кордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.

5.9. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.

5.10. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Акції буде предметом угоди або засобом платежу.

5.11. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Акції особами, що здобули право на отримання Заохочення Акції, після його одержання.

5.12. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунку, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Заохочення, будь-якої компенсації або заміни Заохочення Акції грошовим еквівалентом або іншим Заохоченням.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org та www.sushiya.ua, розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.

Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 (дзвінки по Україні безкоштовні) протягом усього строку проведення Акції.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org та www.sushiya.ua . Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Інші умови

7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Заохочення Акції, відповідно до цих Правил.

Ресторані японської кухні «СУШИЯ», які беруть участь в акції, можна дізнатися тут.

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

13.06 - 02.09.2016   
Дорогие женщины! Принимайте участие в Акции «Шейкирующее лето» от ТМ FitBalance в фитнес-клубах FitCurves и получайте подарки! Что нужно сделать: с 13.06.16 по 02.09.16 купить 10 или 15 пакетиков белкового коктейля FitBalance, 2 или 3 упаковки комплекса Омега+, или 2 баночки комплекса растительных антиоксидантов Oxxy+, и автоматически стать участником розыгрыша подарков от таких торговых марок, как: косметика ТМ Anagen, косметика ТМ Farmona, бытовая техн...

Марафон здорового похудения, 2016!

Марафон здорового похудения, 2016!

14.03 - 12.06.2016   
С 14 марта стартует ежегодный всеукраинский проект по борьбе с лишним весом "Марафон здорового похудения" Проект состоит из трех ключевых блоков, на которые направлена работа команд фитнес-клубов: Март - месяц регулярных силовых тренировок.
Апрель - месяц правильного питания.
Май – месяц поддержки, когда тренера и специалисты мотивируют и консультируют участниц марафона о принципах здорового образа жизни. По итогам марафона состоится подсчёт ...