Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 
estafeta emblema
19.09 - 26.12.2015
Вдохновляем женщин быть здоровыми, красивыми и счастливыми!
· Вы мечтаете о стройной фигуре, но подходя к зеркалу, снова видите лишние кг?
· Вы хотите начать делать зарядку и тренироваться, но все равно по привычке выбираете чашку кофе с утра вместо физических упражнений?
· Вы решили питаться здоровой пищей, но опять же по привычке не можете пройти мимо фаст-фуда?

Вы все можете изменить (если захотите :) ), а мы готовы помочь вам в этом!

Приглашаем Вас принять участие в новом health-проекте «Эстафета красоты и здоровья»!

За 100 дней мы поможем Вам приобрести 5 здоровых привычек, которые позволят вам надолго оставаться здоровыми и красивыми:
- привычка ставить цели и планировать свое здоровье
- привычка регулярно тренироваться и проходить мед. обследования
- привычка питаться здорово
- привычка быть красивой
- привычка мыслить позитивно.

Просмотреть подробный календарь проекта можно здесь: КАЛЕНДАРЬ

Попробуй, и тебе понравится!

«ПОЛУЧИТЬ НЕДЕЛЮ ПРОБНЫХ ТРЕНИРОВОК»ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
"ЕСТАФЕТА КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я"
________________________________________

Увага! Для участі в проекті необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів FitCurves [ФітКьорвс]
(* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1. Організатор та Виконавець Конкурсу, територія та строки (тривалість) проведення Конкурсу
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Проект «Естафета краси та здоров'я » (надалі – Естафета) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Конкурсу: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Естафета проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок FitCurves [ФітКьорвс] (надалі – «територія проведення Естафети»).
1.3. Естафета триватиме з 19 вересня 2015 року до 26 грудня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Естафети», або «тривалість Естафети», або «період проведення Естафети).

2. Умови участі в Естафеті
2.1. До участі в Естафеті приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс та мають діючий абонемент клубу.
2.2. Учасниками Естафети можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Естафети). Участь в Естафеті неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Естафети вважаються ті особи, які зареєструвались до участі в Естафеті в одному з клубів ФітКьорвс, внесли реєстраційний внесок в розмірі 50 грн та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Конкурсу.
2.3. Учасником Естафети вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.4. Беручи участь в Естафеті, кожен учасник Естафети підтверджує згоду на використання наданої ним Організаторові інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою без винагороди (публікації персональних даних, фото, інтерв'ю, прес-релізів про результати проведення Естафети та інших матеріалів) за умови , що це не суперечить чинному законодавству України.

3. Заохочення Естафети
3.1. Учасники Естафети мають можливість отримати одне з нижчеперелічених заохочень:
3.1.1. «Здоровий кошик» - набір продуктів для здорового харчування. Три кошика у кожному клубі.
3.1.2. Абонементи на 1 місяць безкоштовних тренувань у клубах FitCurves (ФітКьорвс).

4. Порядок участі в Естафеті
4.1. До 19.09.2015 року включно необхідно зареєструватися в клубі та сплатити реєстраційний внесок.
4.2. З 19.09.2015 по 19.12.2015 р включно відбувається накопичення фітів (балів). За виконання певної дії, учасниця Естафети має можливість витягнути квиток, на якому зазначено кількість фітів, яку вона отримує: 1, 2, або 3. Можливість витягнути квиток учасниця має після:
реєстрації у проекті
планування з тренером графіка своїх занять
виконання запланованого графіка
проходження обстеження у лікарів (ортопед, мамолог, гінеколог, кардіолог - кожен не більше одного разу). Про проходження обстеження віримо на слово.
залучення подруги до тренувань у FitCurves ( після оплати подругою абонемента)*
проходження замірів на протязі перших 10 календарних днів в місяці
отримання позитивних результатів на замірах (збільшення м'язової частки, зменшення жирової частки, втрата ваги)
відвідування клубних зустрічей у рамках Естафети
участі в останній тиждень Естафети у «Худнемо разом здорово» (харчування за першою фазою ПУВ).

*Мається на увазі подруга, яка ще не є членом клубу ФитКьорвс та яка придбає абонемент на 6 або 12 місяців у період проведення Конкурсу Фіти фіксуються (наклеюються) у спеціальному бланку-буклеті, який отримує кожна учасниця Естафети при реєстрації в Естафеті.

5. Порядок визначення учасників Естафети, які отримують право на Заохочення Естафети
5.1. Визначення Учасників Естафети, які отримують право на Заохочення, відбувається у кожному клубі ФітКьорвс окремо у термін не пізніший 26.12.2015 року.
5.2. Критерій визначення Учасниць Естафети, які отримують право на Заохочення, зазначене у п. 3.1.2.
Ті учасниці, які набрали 40 і більше фітів, отримують право на Заохочення, зазначене у п.3.1.2 Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я».
5.3. Критерій визначення Учасниць Естафети, які отримують право на Заохочення, зазначене в п.3.1.1.
Три учасниці в кожному клубі, які набрали найбільшу кількість фітів, отримують право на Заохочення, зазначене у п.3.1.1 Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я».

6. Порядок отримання Заохочень
6.1. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Естафети права на одержання Заохочення. При цьому такого учасника Естафети вважають таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Естафети будь-якої компенсації.
6.2. Для отримання Заохочень Естафети, зазначених у п.3.1.1, 3.1.2. Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я» необхідно у термін, встановлений клубом, прийти у той фітнес-клуб ФітКьорвс, у якому учасниця приймала участь у Конкурсі.
6.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Конкурсу.

7. Обмеження
7.1. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
7.2. Якщо Учасник Естафети, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Естафети (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Естафети, такий Учасник Естафети не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Естафети.
7.3. За умовами Естафети Учасник Естафети, отримавши Заохочення п. 3.1.2, не має права передавати право користування цими Заохоченнями іншій особі.
7.4. Організатор Естафети не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Естафети, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Конкурсу обставин.
7.5. За умовами Естафети не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Конкурсу будуть предметом угоди або засобом платежу.
7.6. Організатор/Виконавець Естафети не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Естафети особами, що здобули право на отримання Заохочення, після його одержання.
7.7. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення Естафети, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочення Естафети, будь-якої компенсації або заміни Заохочення грошовим еквівалентом або іншими Заохочення Естафети.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Естафети
8.1. Інформування щодо Правил та умов Естафети здійснюється за допомогою анонсування Естафети та розміщення офіційних Правил та умов Естафети на Інтернет-сайті www.fitcurves.org, розміщення скороченої інформації щодо Естафети на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Естафети.
Додаткову інформацію щодо Естафети надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Естафети. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Естафети протягом усього строку проведення проекту. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Естафети можливі у випадку їх затвердження Організатором Естафети та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9. Інші умови
9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Естафети відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Естафети є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.2. Беручи участь в Естафеті, тим самим Учасник Естафети підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Конкурсу Естафети і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Естафети та/або отримання Заохочення Естафети та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Естафеті та отримання Заохочення Естафети, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Естафети будь-якої компенсації.
9.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Естафети, що мають право на отримання Заохочення, відповідно до цих Правил.

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

13.06 - 02.09.2016   
Дорогие женщины! Принимайте участие в Акции «Шейкирующее лето» от ТМ FitBalance в фитнес-клубах FitCurves и получайте подарки! Что нужно сделать: с 13.06.16 по 02.09.16 купить 10 или 15 пакетиков белкового коктейля FitBalance, 2 или 3 упаковки комплекса Омега+, или 2 баночки комплекса растительных антиоксидантов Oxxy+, и автоматически стать участником розыгрыша подарков от таких торговых марок, как: косметика ТМ Anagen, косметика ТМ Farmona, бытовая техн...

Марафон здорового похудения, 2016!

Марафон здорового похудения, 2016!

14.03 - 12.06.2016   
С 14 марта стартует ежегодный всеукраинский проект по борьбе с лишним весом "Марафон здорового похудения" Проект состоит из трех ключевых блоков, на которые направлена работа команд фитнес-клубов: Март - месяц регулярных силовых тренировок.
Апрель - месяц правильного питания.
Май – месяц поддержки, когда тренера и специалисты мотивируют и консультируют участниц марафона о принципах здорового образа жизни. По итогам марафона состоится подсчёт ...