Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 
FC marathon logo

14.03 - 12.06.2016   
С 14 марта стартует ежегодный всеукраинский проект по борьбе с лишним весом "Марафон здорового похудения"

Проект состоит из трех ключевых блоков, на которые направлена работа команд фитнес-клубов:

Март - месяц регулярных силовых тренировок.
Апрель - месяц правильного питания.
Май – месяц поддержки, когда тренера и специалисты мотивируют и консультируют участниц марафона о принципах здорового образа жизни.

По итогам марафона состоится подсчёт результатов и торжественное награждение победительниц!

Наше кредо "Чудо начинается с меня!" означает, что, тренируясь и питаясь по программе похудения FitCurves, женщины автоматически влияют на свои семьи, друзей, знакомых, сотрудников, обучая их правильным навыкам и новым ценностям. А главное, передают свои знания подрастающему поколению. Мы мечтаем о том, что миллионы женщин, благодаря нашим совместным усилиям, станут здоровыми и счастливыми, и смогут вместе с нами принести лучшие перемены в своей стране, создавая новую культуру здорового образа жизни.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ - www.fitcurves.org/marafon/

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ
«МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016»
________________________________________

Увага! Для участі в конкурсі необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс (* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)
 
1. Організатор та Виконавець Конкурсу, територія та строки (тривалість) проведення Конкурсу
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Конкурс «Марафон здорового схуднення 2016» (надалі – Конкурс) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Конкурсу: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Конкурс проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves) (надалі – «територія проведення Конкурсу»).
1.3. Конкурс триватиме з 14 березня 2016 року до 11 червня 2016 року включно (надалі – «строк проведення Конкурсу», або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»).
 
2.Умови участі в Конкурсі
2.1. До участі в Конкурсі приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс та мають діючий абонемент клубу.
2.2. Учасниками Конкурсу можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Конкурсу). Участь в Конкурсі неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Конкурсу вважаються ті особи, які зареєструвались до участі в Конкурсі в одному з клубів ФітКьорвс, внесли реєстраційний внесок в розмірі 649 грн та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Конкурсу. При придбанні абонемента «Здорове схуднення» реєстраційний внесок складає 50 грн.
2.4.Учасником Конкурсу вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.5. Беручи участь в Конкурсі, кожен учасник Конкурсу підтверджує згоду на використання наданої ним Організаторові інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою без винагороди (публікації персональних даних, фото, інтерв'ю, прес-релізів про результати проведення Конкурсу та інших матеріалів) за умови , що це не суперечить чинному законодавству України.
 
3. Заохочення Конкурсу
3.1. Учасники Конкурсу мають можливість отримати одне з нижчеперелічених заохочень:
3.1.1. Заохочення в номінації «Кращий результат клубу» – професійна фотосесія «Нова Я».
3.1.2. Заохочення в номінації «Найактивніша в клубі» – VIP абонемент на 6 місяців тренувань у клубі FitCurves (ФітКьорвс). VIP абонемент на 6 місяців - це кругові тренування, тренування Живи танцюючи та танцювальні майстер-класи. Один абонемент у кожному клубі.
3.1.3. Заохочення для супер-переможниці мережі у номінації «Кращий результат» – відпочинок на двох в Карпатах в отелі Villa «Квітка».
3.1.4. В якості додаткового заохочення, учасниця, яка набрала 300 балів має право отримати 30 днів тренувань у клубі ФітКьорвс безкоштовно.
3.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право включити до Конкурсу додаткові Заохочення або замінити заявлені Заохочення на рівнозначні або більші за вартістю.
 
4. Порядок участі у Конкурсі
4.1. До 12.03.2016 року включно необхідно зареєструватися в клубі та сплатити реєстраційний внесок.
4.2. З 14.03.2016 по 05.06.2016 р включно накопичення балів згідно таблиці нарахування балів. Бали фіксуються спеціалістами клубу у спеціальному Бланку учасниці Марафону окремо по кожній учасниці.
Нарахування балів:
  • Відвідання 1 тренування FitCurves - 2 бали
  • Відвідання 1 танцювального майстер-класу - 2 бали
  • Придбання 1 пакетика FitBalance - 4 бали
  • Придбання 1 упаковки Омега 3 - 5 балів
  • Придбання 1 пакетика продукції Смакуй здорово (каші, супи) - 5 балів
  • Залучення до тренувань 1 подруги* - 10 балів
  • Участь у клубних зустрічах та інших заходах клубу і мережі - 10 балів/ захід
  • Участь в марші Марафонців - 20 балів
  • Придбання продукції під ТМ FitCurves у клубі 20 грн = 1 бал
*Мається на увазі подруга, яка ще не є членом клубу ФитКьорвс та яка придбає абонемент на 6 або 12 місяців у період проведення Конкурсу
4.2.1. Нарахування балів за відвідування тренувань, враховуючи танцювальні тренування, не може бути більше ніж 2 бали за 1 день незалежно від кількості тренувань.
4.3. З 30.05.2016 року по 05.06.2016 року включно необхідно пройти у клубі фінішні вимірювання.
 
5. Порядок визначення учасників конкурсу, які отримують право на Заохочення Конкурсу
5.1. Визначення учасників конкурсу, які отримують право на Заохочення та проведення церемонії нагородження відбувається у кожному клубі ФітКьорвс окремо у термін з 06.06.2016 по 12.06.2016року.
5.2. Критерій визначення Учасниці Конкурсу, яка отримає право на Заохочення в номінації «Кращий результат клубу» - найбільшій % втраченої ваги. Та учасниця, яка втратила найбільшу кількість % ваги, стає переможницею у номінації «Кращий результат клубу» та отримує право на Заохочення, зазначене у п.3.1.1 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016». У разі, якщо декілька учасниць втратили однаковий максимальний % ваги, переможниця у номінації «Кращий результат клуба» визначається шляхом жеребкування серед цих учасників.
5.3. Критерій визначення Учасниці Конкурсу, яка отримає право на Заохочення в номінації «Найактивніша в клубі» - найбільша кількість набраних балів.
Та учасниця, яка набрала найбільшу кількість балів, стає переможницею у номінації «Найактивніша в клубі» та отримує право на Заохочення, зазначене у п.3.1.2 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016». У разі, якщо декілька учасниць набрали однакову максимальну кількість балів, переможниця у номінації «Найактивніша в клубі» визначається шляхом жеребкування серед цих учасників.
5.4. Критерії визначення супер-переможниці мережі у номінації «Кращий результат», яка отримує право на Заохочення, зазначене у п.3.1,3. Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016» ті ж самі, що і у п. 5.2 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016». Визначення супер-переможниці відбувається серед переможниць усіх клубів ФітКьорвс у відповідній номінації у термін з 15.06.2015 по 25.06.2015 року включно.
 
6. Порядок отримання Заохочень
6.1. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Конкурсу права на одержання Заохочення. При цьому такого учасника Конкурсу вважають таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
6.2. Для отримання Заохочень Конкурсу, зазначених у п.3.1.1 та 3.1.2. Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016» необхідно у термін з 06.06.2016 до 12.06.2016 року включно прийти у той фітнес-клуб ФітКьорвс, у якому учасниця приймала участь у Конкурсі, протягом робочих годин клубу, зазначених у графіку роботи фітнес-клубу ФітКьорвс. При цьому Учасник зобов'язаний пред'явити паспорт громадянина України.
6.3. Для отримання Заохочення Конкурсу, зазначеного у п.3.1.3 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016» потрібно прийти на урочисту церемонію нагородження переможниць Конкурсу. Про місце, дату та час проведення Організатор повідомить додатково. При цьому Учасник зобов'язаний пред'явити паспорт громадянина України.
6.4. Усі витрати Переможця Конкурсу, пов'язані з переїздом до місця отримання Заохочення Конкурсу, лежать на Переможці Конкурсу.
6.5. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Конкурсу.
 
7. Обмеження
7.1. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
7.2. Якщо Учасник Конкурсу, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Конкурсу (у тому числі: виїзд закордон, хвороба аб фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Конкурсу, такий Учасник Конкурсу не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Конкурсу.
7.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Конкурсу, визнаних такими, що здобули право на отримання Заохочення Конкурсу, отримати або скористатися Заохоченням Конкурсу з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
7.4. За умовами Конкурсу Учасник Конкурсу, отримавши Заохочення Конкурсу, не має права передавати право користування цими Заохоченнями іншій особі.
7.5. Організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Конкурсу обставин.
7.6. За умовами Конкурсу не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Конкурсу будуть предметом угоди або засобом платежу.
7.7. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Конкурсу особами, що здобули право на отримання Заохочення Конкурсу, після його одержання.
7.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення Конкурсу, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочення Конкурсу, будь-якої компенсації або заміни Заохочення Конкурсу грошовим еквівалентом або іншими Заохочення Конкурсу.
 
8. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу
8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на Інтернет-сайті www.fitcurves.org, розміщення скороченої інформації щодо Конкурсу на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Конкурсу.
Додаткову інформацію щодо Конкурсу надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Конкурсу. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Конкурсу протягом усього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором Конкурсу та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
 
9. Інші умови
9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.2. Беручи участь в Конкурсі, тим самим Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Конкурсу та/або отримання Заохочення Конкурсу та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Заохочення Конкурсу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
9.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Конкурсу, що мають право на отримання Заохочення Конкурсу, відповідно до цих Правил.
9.4. Оподаткування вартості Заохочень Конкурсу проводиться відповідно до умов чинного законодавства України Організатором Конкурсу.

 
 
 

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

13.06 - 02.09.2016   
Дорогие женщины! Принимайте участие в Акции «Шейкирующее лето» от ТМ FitBalance в фитнес-клубах FitCurves и получайте подарки! Что нужно сделать: с 13.06.16 по 02.09.16 купить 10 или 15 пакетиков белкового коктейля FitBalance, 2 или 3 упаковки комплекса Омега+, или 2 баночки комплекса растительных антиоксидантов Oxxy+, и автоматически стать участником розыгрыша подарков от таких торговых марок, как: косметика ТМ Anagen, косметика ТМ Farmona, бытовая техн...

Укрепи кости с Кальций-Д3 Никомед и фитнес клубами FitCurves...

Укрепи кости с Кальций-Д3 Никомед и фитнес клубами FitCurves...

14.12.2015 – 31.01.2016
Дорогие женщины! Кальций-Д3 Никомед, ФитКёрвс, и аптечные сети Украины дарят вам замечательную возможность – «Неделя тренировок в подарок»!   C 14 декабря по 31 января 2016 года при покупке Кальций-д3 Никомед в одной из аптек сетей (список сетей смотрите ниже) Вы получаете в подарок Сертификат на неделю бесплатных тренировок.   Предъявите в клубе FitCurves 14 декабря по 31 января 2016 года Сертификат и кассовый чек о покупке Кальций-д3 Никомед в фитне...