Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 

АКЦИИ

АКЦИЯ «ШЕЙКИРУЮЩЕЕ ЛЕТО!»

FBshake summer

13.06 - 02.09.2016   
Дорогие женщины! Принимайте участие в Акции «Шейкирующее лето» от ТМ FitBalance в фитнес-клубах FitCurves и получайте подарки!

Что нужно сделать: с 13.06.16 по 02.09.16 купить 10 или 15 пакетиков белкового коктейля FitBalance, 2 или 3 упаковки комплекса Омега+, или 2 баночки комплекса растительных антиоксидантов Oxxy+, и автоматически стать участником розыгрыша подарков от таких торговых марок, как: косметика ТМ Anagen, косметика ТМ Farmona, бытовая техника ТМ Mirta, продукты питания ТМ Пинат и другие ценные подарки. Акция длится 12 недель! Розыгрыш ценных подарков еженедельно!

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Шейкуюче літо!»
________________________________________

 
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію «Шейкуюче літо!» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).
1.3. Акція триватиме з 13 червня 2016 року до 02 вересня 2016 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
* До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.
 
2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс так і не є власниками клубної карти.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України, і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.
2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
 
3. Подарунок Акції
3.1. Під подарунком Акції мається на увазі косметика ТМ Anagen, косметика ТМ Farmona, побутова техніка ТМ Mirta (м'ясорубка, мультиварка, пилосос), продукти харчування ТМ Пинат, а також ТМ FitBalance, книги «Готовить здорово», «Секретные материалы», «Худеть здорово»
 
4. Умови отримання подарунку
4.1. Для отримання права участі в розіграші подарунків Акції необхідно купити 10 або 15 пакетиків FitBalance, 2 або 3 упаковки комплексу Омега+, або 2 баночки комплексу рослинних антиоксидантів Oxxy+.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для участі в розіграші подарунків Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на участь в розіграші подарунків Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на участь в розіграші подарунків Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. Переможці визначаються за підсумками кожного тижня (по понеділках) за допомогою сервісу www.random.org
4.4. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.
 
5. Обмеження
5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.2. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунків, отримати або скористатися Подарунками з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.4. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.5. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції виступає предметом угоди або засобом платежу.
5.6. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунків особами, що здобули право на отримання Подарунків, після його одержання.
5.7. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Подарунків, будь-якої компенсації або заміни Подарунку грошовим еквівалентом або іншими Подарунками.
 
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
 
7.Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

 
 
 

Марафон здорового похудения, 2016!

FC marathon logo

14.03 - 12.06.2016   
С 14 марта стартует ежегодный всеукраинский проект по борьбе с лишним весом "Марафон здорового похудения"

Проект состоит из трех ключевых блоков, на которые направлена работа команд фитнес-клубов:

Март - месяц регулярных силовых тренировок.
Апрель - месяц правильного питания.
Май – месяц поддержки, когда тренера и специалисты мотивируют и консультируют участниц марафона о принципах здорового образа жизни.

По итогам марафона состоится подсчёт результатов и торжественное награждение победительниц!

Наше кредо "Чудо начинается с меня!" означает, что, тренируясь и питаясь по программе похудения FitCurves, женщины автоматически влияют на свои семьи, друзей, знакомых, сотрудников, обучая их правильным навыкам и новым ценностям. А главное, передают свои знания подрастающему поколению. Мы мечтаем о том, что миллионы женщин, благодаря нашим совместным усилиям, станут здоровыми и счастливыми, и смогут вместе с нами принести лучшие перемены в своей стране, создавая новую культуру здорового образа жизни.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ - www.fitcurves.org/marafon/

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ
«МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016»
________________________________________

Увага! Для участі в конкурсі необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів ФітКьорвс (* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)
 
1. Організатор та Виконавець Конкурсу, територія та строки (тривалість) проведення Конкурсу
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Конкурс «Марафон здорового схуднення 2016» (надалі – Конкурс) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Конкурсу: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Конкурс проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves) (надалі – «територія проведення Конкурсу»).
1.3. Конкурс триватиме з 14 березня 2016 року до 11 червня 2016 року включно (надалі – «строк проведення Конкурсу», або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»).
 
2.Умови участі в Конкурсі
2.1. До участі в Конкурсі приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс та мають діючий абонемент клубу.
2.2. Учасниками Конкурсу можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Конкурсу). Участь в Конкурсі неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Конкурсу вважаються ті особи, які зареєструвались до участі в Конкурсі в одному з клубів ФітКьорвс, внесли реєстраційний внесок в розмірі 649 грн та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Конкурсу. При придбанні абонемента «Здорове схуднення» реєстраційний внесок складає 50 грн.
2.4.Учасником Конкурсу вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.5. Беручи участь в Конкурсі, кожен учасник Конкурсу підтверджує згоду на використання наданої ним Організаторові інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою без винагороди (публікації персональних даних, фото, інтерв'ю, прес-релізів про результати проведення Конкурсу та інших матеріалів) за умови , що це не суперечить чинному законодавству України.
 
3. Заохочення Конкурсу
3.1. Учасники Конкурсу мають можливість отримати одне з нижчеперелічених заохочень:
3.1.1. Заохочення в номінації «Кращий результат клубу» – професійна фотосесія «Нова Я».
3.1.2. Заохочення в номінації «Найактивніша в клубі» – VIP абонемент на 6 місяців тренувань у клубі FitCurves (ФітКьорвс). VIP абонемент на 6 місяців - це кругові тренування, тренування Живи танцюючи та танцювальні майстер-класи. Один абонемент у кожному клубі.
3.1.3. Заохочення для супер-переможниці мережі у номінації «Кращий результат» – відпочинок на двох в Карпатах в отелі Villa «Квітка».
3.1.4. В якості додаткового заохочення, учасниця, яка набрала 300 балів має право отримати 30 днів тренувань у клубі ФітКьорвс безкоштовно.
3.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право включити до Конкурсу додаткові Заохочення або замінити заявлені Заохочення на рівнозначні або більші за вартістю.
 
4. Порядок участі у Конкурсі
4.1. До 12.03.2016 року включно необхідно зареєструватися в клубі та сплатити реєстраційний внесок.
4.2. З 14.03.2016 по 05.06.2016 р включно накопичення балів згідно таблиці нарахування балів. Бали фіксуються спеціалістами клубу у спеціальному Бланку учасниці Марафону окремо по кожній учасниці.
Нарахування балів:
 • Відвідання 1 тренування FitCurves - 2 бали
 • Відвідання 1 танцювального майстер-класу - 2 бали
 • Придбання 1 пакетика FitBalance - 4 бали
 • Придбання 1 упаковки Омега 3 - 5 балів
 • Придбання 1 пакетика продукції Смакуй здорово (каші, супи) - 5 балів
 • Залучення до тренувань 1 подруги* - 10 балів
 • Участь у клубних зустрічах та інших заходах клубу і мережі - 10 балів/ захід
 • Участь в марші Марафонців - 20 балів
 • Придбання продукції під ТМ FitCurves у клубі 20 грн = 1 бал
*Мається на увазі подруга, яка ще не є членом клубу ФитКьорвс та яка придбає абонемент на 6 або 12 місяців у період проведення Конкурсу
4.2.1. Нарахування балів за відвідування тренувань, враховуючи танцювальні тренування, не може бути більше ніж 2 бали за 1 день незалежно від кількості тренувань.
4.3. З 30.05.2016 року по 05.06.2016 року включно необхідно пройти у клубі фінішні вимірювання.
 
5. Порядок визначення учасників конкурсу, які отримують право на Заохочення Конкурсу
5.1. Визначення учасників конкурсу, які отримують право на Заохочення та проведення церемонії нагородження відбувається у кожному клубі ФітКьорвс окремо у термін з 06.06.2016 по 12.06.2016року.
5.2. Критерій визначення Учасниці Конкурсу, яка отримає право на Заохочення в номінації «Кращий результат клубу» - найбільшій % втраченої ваги. Та учасниця, яка втратила найбільшу кількість % ваги, стає переможницею у номінації «Кращий результат клубу» та отримує право на Заохочення, зазначене у п.3.1.1 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016». У разі, якщо декілька учасниць втратили однаковий максимальний % ваги, переможниця у номінації «Кращий результат клуба» визначається шляхом жеребкування серед цих учасників.
5.3. Критерій визначення Учасниці Конкурсу, яка отримає право на Заохочення в номінації «Найактивніша в клубі» - найбільша кількість набраних балів.
Та учасниця, яка набрала найбільшу кількість балів, стає переможницею у номінації «Найактивніша в клубі» та отримує право на Заохочення, зазначене у п.3.1.2 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016». У разі, якщо декілька учасниць набрали однакову максимальну кількість балів, переможниця у номінації «Найактивніша в клубі» визначається шляхом жеребкування серед цих учасників.
5.4. Критерії визначення супер-переможниці мережі у номінації «Кращий результат», яка отримує право на Заохочення, зазначене у п.3.1,3. Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016» ті ж самі, що і у п. 5.2 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016». Визначення супер-переможниці відбувається серед переможниць усіх клубів ФітКьорвс у відповідній номінації у термін з 15.06.2015 по 25.06.2015 року включно.
 
6. Порядок отримання Заохочень
6.1. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Конкурсу права на одержання Заохочення. При цьому такого учасника Конкурсу вважають таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
6.2. Для отримання Заохочень Конкурсу, зазначених у п.3.1.1 та 3.1.2. Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016» необхідно у термін з 06.06.2016 до 12.06.2016 року включно прийти у той фітнес-клуб ФітКьорвс, у якому учасниця приймала участь у Конкурсі, протягом робочих годин клубу, зазначених у графіку роботи фітнес-клубу ФітКьорвс. При цьому Учасник зобов'язаний пред'явити паспорт громадянина України.
6.3. Для отримання Заохочення Конкурсу, зазначеного у п.3.1.3 Офіційних правил конкурсу «МАРАФОН ЗДОРОВОГО СХУДНЕННЯ 2016» потрібно прийти на урочисту церемонію нагородження переможниць Конкурсу. Про місце, дату та час проведення Організатор повідомить додатково. При цьому Учасник зобов'язаний пред'явити паспорт громадянина України.
6.4. Усі витрати Переможця Конкурсу, пов'язані з переїздом до місця отримання Заохочення Конкурсу, лежать на Переможці Конкурсу.
6.5. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Конкурсу.
 
7. Обмеження
7.1. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
7.2. Якщо Учасник Конкурсу, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Конкурсу (у тому числі: виїзд закордон, хвороба аб фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Конкурсу, такий Учасник Конкурсу не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Конкурсу.
7.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Конкурсу, визнаних такими, що здобули право на отримання Заохочення Конкурсу, отримати або скористатися Заохоченням Конкурсу з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
7.4. За умовами Конкурсу Учасник Конкурсу, отримавши Заохочення Конкурсу, не має права передавати право користування цими Заохоченнями іншій особі.
7.5. Організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Конкурсу обставин.
7.6. За умовами Конкурсу не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Конкурсу будуть предметом угоди або засобом платежу.
7.7. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Конкурсу особами, що здобули право на отримання Заохочення Конкурсу, після його одержання.
7.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення Конкурсу, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочення Конкурсу, будь-якої компенсації або заміни Заохочення Конкурсу грошовим еквівалентом або іншими Заохочення Конкурсу.
 
8. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу
8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на Інтернет-сайті www.fitcurves.org, розміщення скороченої інформації щодо Конкурсу на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Конкурсу.
Додаткову інформацію щодо Конкурсу надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Конкурсу. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Конкурсу протягом усього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором Конкурсу та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
 
9. Інші умови
9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.2. Беручи участь в Конкурсі, тим самим Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Конкурсу та/або отримання Заохочення Конкурсу та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Заохочення Конкурсу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
9.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Конкурсу, що мають право на отримання Заохочення Конкурсу, відповідно до цих Правил.
9.4. Оподаткування вартості Заохочень Конкурсу проводиться відповідно до умов чинного законодавства України Організатором Конкурсу.

 
 
 

Укрепи кости с Кальций-Д3 Никомед и фитнес клубами FitCurves!

Ca FitCurves
14.12.2015 – 31.01.2016
Дорогие женщины! Кальций-Д3 Никомед, ФитКёрвс, и аптечные сети Украины дарят вам замечательную возможность – «Неделя тренировок в подарок»!
 
C 14 декабря по 31 января 2016 года при покупке Кальций-д3 Никомед в одной из аптек сетей (список сетей смотрите ниже) Вы получаете в подарок Сертификат на неделю бесплатных тренировок.
 
Предъявите в клубе FitCurves 14 декабря по 31 января 2016 года Сертификат и кассовый чек о покупке Кальций-д3 Никомед в фитнес-клубе FitCurves - и занимайтесь целую неделю бесплатно!
FitCurves и Кальций-Д3 Никомед с любовью к каждой женщине!
 
Смотрите список аптек здесь.
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК»

________________________________________

Увага! В акції можуть брати участь* жінки, які не є членами фітнес-клубу ФітКьорвс і які придбали продукцію Кальцій-Д3 Нікомед в фарммаркетах, зазначених у додатку №1 (* під «учасником» маються на увазілише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1. Організатор та ВиконавецьАкції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місце знаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753(надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves) та в аптеках за адресною програмою, наведеною в додатку до цих Правил (надалі – «територія проведення Акції
1.3. Акція триватиме з 14.12.2015 по 31.01.2016 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
 
2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які не є членами клубу ФітКьорвс і які придбали будь-яку продукцію Кальцій Д-3 Нікомед натериторія проведення Акції у період з 14.12.2015 по 31.01.2016 року включно.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України
2.3. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1. та п. 2.2 цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил
 
3.Подарунок Акції
3.1. Під подарунком Акції мається на увазі придбання права на тренування в мережі фітнес-клубів ФітКьорвс протягом 7 календарних днів за 0,01 (одну) грн. з ПДВ за умови придбаннябудь-якої продукціїКальцій Д-3 Нікомед на територія проведення Акції у період з 18.05.2015 до 30.06.2015 року включно
 
4. Умови отримання
4.1. Учасники Акції, що відповідають вимогам пункту 2.1 та 2.2 отримують в пункті придбання продукціїКальцій Д-3 Нікомед натериторії проведення Акції Сертифікат, який надає право на тренування в фітнес-клубі ФітКьорвс за 0,01 грн з ПДВ протягом 7 календарних днів жінкам, які не є членами клубу ФітКьорвс і які придбалибудь-якупродукціюКальцій Д-3 Нікомед на території проведення Акції у період з 14.12.2015 по 31.01.2016 року включно. Сертифікат дійсний з 14.12.2015 по 31.01.2016 тільки за наявністю відповідного умовам чека.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунка. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що відмовився від отримання Подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.
 
5. Обмеження
5.1. Один учасник Акції має право використати в одному фітнес-клубі ФітКьорвс тільки один Сертифікат Акції. Якщо учасник Акції отримав більше одного Сертифікату, він має право використати ці Сертифікати в різних фітнес-клубах мережі ФітКьорвс по одному в клубі.
5.2. ЗамінаПодарункагрошовимеквівалентомабо будь-яким іншим благом не допускається.
5.3. ЯкщоУчасникАкції, що має право на отримання Подарунку, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції
5.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.5. За умовами Акції обмін Подарунка на грошовий еквівалент є неможливим.
5.6. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.7. ОрганізаторАкції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманого Подарунку Учасниками Акції після їх одержання, та за неможливість Учасників Акції скористатись отриманим Подарунком з будь-яких причин.
5.8. ОрганізаторАкції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.9. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.
5.10. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунку особами, що здобули право на отримання Подарунку, після його одержання.
5.11. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання особою, що здобула право на отримання Подарунку, Подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що виходять за межі контролю Організатора/Виконавця Акції.
5.12. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунку, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Подарунку, будь-якої компенсації або заміни Подарунка грошовим еквівалентом або іншим Подарунком.
 
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтах www.fitcurves.org та www.calcium-d3.com.ua; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції. Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайтах www.fitcurves.org та www.calcium-d3.com.ua Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
 
7. Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.
 
Додаток №1 до Офіційних правил рекламної акції «ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК»
 
Адресна програма Акції
Адреси аптек, які беруть участь в акції, можна дізнатися тут.

ЭСТАФЕТА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

estafeta emblema
19.09 - 26.12.2015
Вдохновляем женщин быть здоровыми, красивыми и счастливыми!
· Вы мечтаете о стройной фигуре, но подходя к зеркалу, снова видите лишние кг?
· Вы хотите начать делать зарядку и тренироваться, но все равно по привычке выбираете чашку кофе с утра вместо физических упражнений?
· Вы решили питаться здоровой пищей, но опять же по привычке не можете пройти мимо фаст-фуда?

Вы все можете изменить (если захотите :) ), а мы готовы помочь вам в этом!

Приглашаем Вас принять участие в новом health-проекте «Эстафета красоты и здоровья»!

За 100 дней мы поможем Вам приобрести 5 здоровых привычек, которые позволят вам надолго оставаться здоровыми и красивыми:
- привычка ставить цели и планировать свое здоровье
- привычка регулярно тренироваться и проходить мед. обследования
- привычка питаться здорово
- привычка быть красивой
- привычка мыслить позитивно.

Просмотреть подробный календарь проекта можно здесь: КАЛЕНДАРЬ

Попробуй, и тебе понравится!

«ПОЛУЧИТЬ НЕДЕЛЮ ПРОБНЫХ ТРЕНИРОВОК»ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
"ЕСТАФЕТА КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я"
________________________________________

Увага! Для участі в проекті необхідно бути власником клубної карти мережі фітнес-клубів FitCurves [ФітКьорвс]
(* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1. Організатор та Виконавець Конкурсу, територія та строки (тривалість) проведення Конкурсу
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Проект «Естафета краси та здоров'я » (надалі – Естафета) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Конкурсу: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Естафета проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок FitCurves [ФітКьорвс] (надалі – «територія проведення Естафети»).
1.3. Естафета триватиме з 19 вересня 2015 року до 26 грудня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Естафети», або «тривалість Естафети», або «період проведення Естафети).

2. Умови участі в Естафеті
2.1. До участі в Естафеті приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс та мають діючий абонемент клубу.
2.2. Учасниками Естафети можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Естафети). Участь в Естафеті неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Естафети вважаються ті особи, які зареєструвались до участі в Естафеті в одному з клубів ФітКьорвс, внесли реєстраційний внесок в розмірі 50 грн та виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Конкурсу.
2.3. Учасником Естафети вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.4. Беручи участь в Естафеті, кожен учасник Естафети підтверджує згоду на використання наданої ним Організаторові інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою без винагороди (публікації персональних даних, фото, інтерв'ю, прес-релізів про результати проведення Естафети та інших матеріалів) за умови , що це не суперечить чинному законодавству України.

3. Заохочення Естафети
3.1. Учасники Естафети мають можливість отримати одне з нижчеперелічених заохочень:
3.1.1. «Здоровий кошик» - набір продуктів для здорового харчування. Три кошика у кожному клубі.
3.1.2. Абонементи на 1 місяць безкоштовних тренувань у клубах FitCurves (ФітКьорвс).

4. Порядок участі в Естафеті
4.1. До 19.09.2015 року включно необхідно зареєструватися в клубі та сплатити реєстраційний внесок.
4.2. З 19.09.2015 по 19.12.2015 р включно відбувається накопичення фітів (балів). За виконання певної дії, учасниця Естафети має можливість витягнути квиток, на якому зазначено кількість фітів, яку вона отримує: 1, 2, або 3. Можливість витягнути квиток учасниця має після:
реєстрації у проекті
планування з тренером графіка своїх занять
виконання запланованого графіка
проходження обстеження у лікарів (ортопед, мамолог, гінеколог, кардіолог - кожен не більше одного разу). Про проходження обстеження віримо на слово.
залучення подруги до тренувань у FitCurves ( після оплати подругою абонемента)*
проходження замірів на протязі перших 10 календарних днів в місяці
отримання позитивних результатів на замірах (збільшення м'язової частки, зменшення жирової частки, втрата ваги)
відвідування клубних зустрічей у рамках Естафети
участі в останній тиждень Естафети у «Худнемо разом здорово» (харчування за першою фазою ПУВ).

*Мається на увазі подруга, яка ще не є членом клубу ФитКьорвс та яка придбає абонемент на 6 або 12 місяців у період проведення Конкурсу Фіти фіксуються (наклеюються) у спеціальному бланку-буклеті, який отримує кожна учасниця Естафети при реєстрації в Естафеті.

5. Порядок визначення учасників Естафети, які отримують право на Заохочення Естафети
5.1. Визначення Учасників Естафети, які отримують право на Заохочення, відбувається у кожному клубі ФітКьорвс окремо у термін не пізніший 26.12.2015 року.
5.2. Критерій визначення Учасниць Естафети, які отримують право на Заохочення, зазначене у п. 3.1.2.
Ті учасниці, які набрали 40 і більше фітів, отримують право на Заохочення, зазначене у п.3.1.2 Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я».
5.3. Критерій визначення Учасниць Естафети, які отримують право на Заохочення, зазначене в п.3.1.1.
Три учасниці в кожному клубі, які набрали найбільшу кількість фітів, отримують право на Заохочення, зазначене у п.3.1.1 Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я».

6. Порядок отримання Заохочень
6.1. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Естафети права на одержання Заохочення. При цьому такого учасника Естафети вважають таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Естафети будь-якої компенсації.
6.2. Для отримання Заохочень Естафети, зазначених у п.3.1.1, 3.1.2. Офіційних правил проекту «Естафета краси та здоров'я» необхідно у термін, встановлений клубом, прийти у той фітнес-клуб ФітКьорвс, у якому учасниця приймала участь у Конкурсі.
6.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Конкурсу.

7. Обмеження
7.1. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
7.2. Якщо Учасник Естафети, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Естафети (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Естафети, такий Учасник Естафети не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Естафети.
7.3. За умовами Естафети Учасник Естафети, отримавши Заохочення п. 3.1.2, не має права передавати право користування цими Заохоченнями іншій особі.
7.4. Організатор Естафети не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Естафети, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Конкурсу обставин.
7.5. За умовами Естафети не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Конкурсу будуть предметом угоди або засобом платежу.
7.6. Організатор/Виконавець Естафети не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Естафети особами, що здобули право на отримання Заохочення, після його одержання.
7.7. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення Естафети, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочення Естафети, будь-якої компенсації або заміни Заохочення грошовим еквівалентом або іншими Заохочення Естафети.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Естафети
8.1. Інформування щодо Правил та умов Естафети здійснюється за допомогою анонсування Естафети та розміщення офіційних Правил та умов Естафети на Інтернет-сайті www.fitcurves.org, розміщення скороченої інформації щодо Естафети на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Естафети.
Додаткову інформацію щодо Естафети надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Естафети. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Естафети протягом усього строку проведення проекту. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Естафети можливі у випадку їх затвердження Організатором Естафети та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9. Інші умови
9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Естафети відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Естафети є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.2. Беручи участь в Естафеті, тим самим Учасник Естафети підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Конкурсу Естафети і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Естафети та/або отримання Заохочення Естафети та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Естафеті та отримання Заохочення Естафети, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Естафети будь-якої компенсації.
9.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Естафети, що мають право на отримання Заохочення, відповідно до цих Правил.

Укрепи кости с Кальций-Д3 Никомед и фитнес клубами FitCurves!

d3 nikomed action
18.05.2015 - 30.06.2015
Дорогие женщины! Кальций-Д3 Никомед, ФитКёрвс, и аптечные сети Украины дарят вам замечательную возможность – «Неделя тренировок в подарок»!

C 18 мая 2015 года по 30 июня 2015 года при покупке Кальций-д3 Никомед в одной из аптек сетей (список сетей смотрите ниже) Вы получаете в подарок Сертификат на неделю бесплатных тренировок.

Предъявите в клубе FitCurves до 30 июня 2015 года Сертификат и кассовый чек о покупке Кальций-д3 Никомед в фитнес-клубе FitCurves - и занимайтесь целую неделю бесплатно!
FitCurves и Кальций-Д3 Никомед с любовью к каждой женщине!

Смотрите список аптек здесь.

Официальные правила акции

АКЦИЯ "МИКСУЙ ВКУСЫ – ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ!"

actionFitBalanc
08.06 - 11.07.2015
Дорогие женщины! Принимайте участие в акции - пробуйте новые вкусы FitBalance в клубах FitCurves и получайте гарантированные подарки!

Что нужно сделать: с 08.06.15 по 11.07.15 купить 10 или 15 пакетиков FitBalance и получить гарантированный подарок, а также автоматически стать участником розыгрыша мультиварки от Vitek, блендера от Vitek или умного пылесоса от Thomas. Акция длится 5 недель!

Розыгрыш ценных подарков еженедельно!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
"Міксуй смаки - отримуй подарунки"
________________________________________

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за акцію «Міксуй смаки - отримуй подарунки» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves).
1.3. Акція триватиме з 08 червня 2015 року до 11 липня 2015 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
* До умов даної Акції не сумуються інші акційні пропозиції, що також можуть діяти в період проведення даної Акції.

2. Умови участі в Акції
2.1. До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які є власниками клубної карти ФітКьорвс так і не є власниками клубної карти.
2.2. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України, і проживають на території України та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Акції вважаються ті особи, які виконали всі інші умови, зазначені в загальних правилах Акції.
2.4. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

3. Подарунок Акції
3.1. Під подарунком Акції мається на увазі книжечка "здорові рецепти з FitBalance", Велнес-гід з фітнесу або по харчуванню, блендер ТМ Vitek, мультиварка ТМ Vitek, пилосос ТМ Thomas, набiри косметики Yves Rosher та Uni.Tec professional, а також бiлковий коктейль FitBalance.

4. Умови отримання подарунку
4.1. Для отримання права на Подарунок Акції необхідно купити 10 або 15 пакетиків FitBalance.
4.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунку Акції. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунку Акції. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що втратив право на отримання Подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3. За виплату всіх податкових зобов'язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5. Обмеження
5.1. Заміна Подарунка Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.2. Якщо Учасник Акції, що має права на отримання Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунків, отримати або скористатися Подарунками з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.4. За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.6. За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок Акції виступає предметом угоди або засобом платежу.
5.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунків особами, що здобули право на отримання Подарунків, після його одержання.
5.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Подарунків, будь-якої компенсації або заміни Подарунку грошовим еквівалентом або іншими Подарунками.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті www.fitcurves.org; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції.
Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном +38 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки з усіх телефонів на території України безкоштовні.
6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови
7.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3. Організатор гарантує об'єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

Всеукраинский социальный проект СТОП ОСТЕОПОРОЗ!

plakatA1 stop
Дорогие женщины, приглашаем Вас принять участие во всеукраинском социальном проекте СТОП ОСТЕОПОРОЗ!

Компания Такеда совместно с компанией FitCurves организует цикл образовательных семинаров для всех женщин, которые заботятся о своем здоровье и хотят долго оставаться красивыми и сияющими!

Наш эксперты –ведущие специалисты в области медицины Украины (ревматологи, гинекологи, терапевты)

 • расскажут как влияет дефицит кальция и витамина Д на организм;
 • дадут рекомендации по снижению риска переломов и остеопороза;
 • ответят на все вопросы.

Место проведения: клубы FitCurves

Детальная информация по телефону горячей линии 0-800-30-30-3 бесплатно со стационарных и мобильных телефонов Украины или на сайте http://calcium-d3.com.ua/

Марафон здорового похудения, 2015!

marafon

1.03 - 31.05.2015   
С 1 марта стартует ежегодный всеукраинский проект по борьбе с лишним весом "Марафон здорового похудения"

В этом году Марафон станет частью Европейской «Программы 2020», которая инициируются Всемирной организацией здравоохранения, и в рамках которой состоится круглый стол под патронатом Министерства здравоохранения Украины, где компания FitCurves расскажет о своей работе в этом направлении.

Мы надеемся, что, несмотря на политические и экономические сложности, которые сегодня легли на плечи украинцев, благодаря нашему проекту тысячи женщин ощутят нашу заботу о них, почувствуют атмосферу принятия и взаимопомощи в наших клубах, смогут защититься от разрушительного влияния стресса и найдут силы для изменения своей жизни и жизни своих близких. Мы верим, что у нас есть необходимые сила, знания и любовь для влияния на ситуацию в Украине!

Проект состоит из трех ключевых блоков, на которые направлена работа команд фитнес-клубов:
Март - месяц регулярных силовых тренировок.
Апрель - месяц правильного питания.
Май – месяц поддержки, когда тренера и специалисты мотивируют и консультируют участниц марафона о принципах здорового образа жизни.

По итогам марафона состоится подсчёт результатов и торжественное награждение победительниц!

Наше кредо "Чудо начинается с меня!" означает, что, тренируясь и питаясь по программе похудения FitCurves, женщины автоматически влияют на свои семьи, друзей, знакомых, сотрудников, обучая их правильным навыкам и новым ценностям. А главное, передают свои знания подрастающему поколению. Мы мечтаем о том, что миллионы женщин, благодаря нашим совместным усилиям, станут здоровыми и счастливыми, и смогут вместе с нами принести лучшие перемены в своей стране, создавая новую культуру здорового образа жизни.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ - www.fitcurves.org/marafon/