Международная сеть женских
фитнес-клубов FitCurves
0-800-30-30-35

бесплатно со стационарных

и мобильных телефонов Украины

 
 
faceb

Специально к Всемирному Дню здоровья в рамках проходящего Марафона здорового похудения 2016 компания FitCurves проводит розыгрыш годового абонемента на тренировки в FitCurves.

С 28 марта по 5 апреля на официальной странице FitCurves в социальной сети facebook будет проходить розыгрыш подарков для подписчиков страницы. Этим конкурсом компания хочет мотивировать украинок приобщаться к здоровому образу жизни: регулярно тренироваться и правильно питаться. Подавая тем самым хороший пример своим окружающим. Победитель конкурса, будет объявлен там же 7 апреля, в Всемирный День здоровья. 

 Принять участие в конкусе можно по ссылке: facebook.com/fitcurves4you

 

 

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ
«Тренуйся здорово с FitCurves»
__________________________________

Увага! Для участі в конкурсі необхідно бути підписником (натиснути «Подобається») сторінки соціальної мережі FitCurves на Facebook (www.facebook.com/fitcurves4you) (* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1. Організатор та Виконавець Конкурсу, територія та строки (тривалість) проведення Конкурсу
1.1. Організатором, виконавцем та відповідальним за Конкурс «Тренуйся здорово з FitCurves» (надалі – Конкурс) є ТОВ «Світ злагоди». Місцезнаходження організатора Конкурсу: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753 (надалі – Організатор).
1.2. Конкурс проводиться на сторінці соціальної мережі FitCurves на Facebook (https://www.facebook.com/fitcurves4you/) (надалі – «територія проведення Конкурсу»).
1.3. Конкурс триватиме з 28 березня 2016 року до 07 квітня 2016 року включно (надалі – «строк проведення Конкурсу», або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»).
 
2. Умови участі в Конкурсі
2.1. До участі в Конкурсі приймаються особи жіночої статі, які є користувачами соціальної мережі Facebook та являються підписниками (натиснули “Подобається») сторінки соціальної мережі FitCurves на Facebook (https://www.facebook.com/fitcurves4you/) .
2.2. Учасниками Конкурсу можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Конкурсу). Участь в Конкурсі неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Учасниками Конкурсу вважаються ті особи, які в повному об'ємі виконали всі умови конкурсу зазначені в загальних правилах Конкурсу на сторінці соціальної мережі FitCurves на Facebook.
2.3. Учасником Конкурсу вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1., п. 2.2., п. 2.3. цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.4. Беручи участь в Конкурсі, кожен учасник Конкурсу підтверджує згоду на використання наданої ним Організаторові інформації з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою без винагороди (публікації персональних даних, фото, інтерв'ю, прес-релізів про результати проведення Конкурсу та інших матеріалів) за умови , що це не суперечить чинному законодавству України.
2.5. Кожен пост (публікація), який учасник розміщує на своїй сторінці за умовами конкурсу, повинен зберігатися у відкритому доступі протягом всього терміну проведення Конкурсу та більше місяця після його завершення.
 
3. Заохочення Конкурсу
3.1. Учасники Конкурсу мають можливість отримати одне з нижчеперелічених заохочень:
3.1.1. Річний абонемент на тренування в одному з клубів FitCurves (ФітКьорвс) та велнесгід для переможниці та також 1 сертифікат на неділю безкоштовних тренувань та велнесгід для подруги, яку Учасниця відмітила в коментарях
3.1.2. Книга «Секретные материалы» (корпоративное издание) для переможниці та 1 сертифікат на неділю безкоштовних тренувань та велнесгід для подруги, яку Учасниця відмітила в коментарях.
3.1.3. Фірмова пляшка FitCurves, пов’язка на голову та велнес гід для переможниці та 1 сертифікат на неділю безкоштовних тренувань та велнесгід для подруги, яку Учасниця відмітила в коментарях.
3.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право включити до Конкурсу додаткові Заохочення або замінити заявлені Заохочення на рівнозначні або більші за вартістю.
 
4. Порядок участі у Конкурсі
4.1. До 05.04.2016 року включно необхідно поділитися з друзями записом про Конкурс, який Організатор опублікує на офіційній сторінці FitCurves у соціальній мережі Facebook. Запис повинен бути доступний усім (не тільки друзям). В коментарях до запису необхідно написати ваш рецепт здоров'я та відмитити найкращу подругу, тому що їй також дістанеться подарунок від FitCurves (ФітКьорвс).
 
5. Порядок визначення учасників конкурсу, які отримують право на Заохочення Конкурсу
5.1. Визначення учасників конкурсу, які отримують право на Заохочення відбувається генератором випадкових чисел 06.04.2016 р.
5.2. Право на отримання Заохочення, зазначеного в п.3.1.1 цих правил, має переможниця під номером 1. Право на отримання Заохочення, зазначеного в п.3.1.2 цих правил, має переможниця під номером 2. Право на отримання Заохочення, зазначеного в п.3.1.3 цих правил, має переможниця під номером 3.
5.3. Результати конкурсу будуть розміщини на сторінці Facebook Організатора 07.04.2016. Переможці повідомляються особистим повідомленням від імені Організатора. Організатор домовляється яким чином переможець отримає Заохочення.
 
6. Порядок отримання Заохочень
6.1. Отримати заохочення можливо особисто в офісі Організатора Конкурсу у м. Києві. Або у найближчому до переможиці клубі ФітКьорвс.
6.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Конкурсу права на одержання Заохочення. При цьому такого учасника Конкурсу вважають таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
 
7. Обмеження
7.1. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
7.2. Якщо Учасник Конкурсу, що має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Конкурсу (у тому числі: виїзд закордон, хвороба аб фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Заохочення Конкурсу, такий Учасник Конкурсу не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Конкурсу.
7.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Конкурсу, визнаних такими, що здобули право на отримання Заохочення Конкурсу, отримати або скористатися Заохоченням Конкурсу з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
7.4. За умовами Конкурсу Учасник Конкурсу, отримавши Заохочення Конкурсу, не має права передавати право користування цими Заохоченнями іншій особі.
7.5. Організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Конкурсу обставин.
7.6. За умовами Конкурсу не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення Конкурсу будуть предметом угоди або засобом платежу.
7.7. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності стосовно використання Заохочення Конкурсу особами, що здобули право на отримання Заохочення Конкурсу, після його одержання.
7.8. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Заохочення Конкурсу, не має будь-яких прав щодо вимагання інших Заохочення Конкурсу, будь-якої компенсації або заміни Заохочення Конкурсу грошовим еквівалентом або іншими Заохочення Конкурсу.
 
8. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу
8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу, розміщення скороченої інформації щодо Конкурсу на сторінці Facebook та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на Інтернет-сайті www.fitcurves.org.
Додаткову інформацію щодо Конкурсу надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Конкурсу. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Конкурсу протягом усього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором Конкурсу та їх оприлюднення на сайті www.fitcurves.org.Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
 
9. Інші умови
9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.2. Беручи участь в Конкурсі, тим самим Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Конкурсу та/або отримання Заохочення Конкурсу та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Заохочення Конкурсу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
9.3. Оподаткування вартості Заохочень Конкурсу проводиться відповідно до умов чинного законодавства України Організатором Конкурсу.
 

  


 
 

 

Центральный офис Компании FitCurves принял участие в социаль...

21-04-2017
Центральный офис Компании FitCurves принял участие в социаль...

  20 апреля Центральный офис Компании FitCurves поддержал социальную акцию "Зробимо Україну чистою", выйдя на уборку территории возле офиса. Видео-отчет о том, как это было предоставляем Вам для просмотра! 

Поздравляем со светлым праздником Пасхи!

16-04-2017
Поздравляем со светлым праздником Пасхи!

От всей души поздравляем Вас со светлым праздником Пасхи!
Желаем Вам мира ...